Úzkorozchodky

Litická panelárna


A dění okolo ní


2008


V roce 2008 jsem z lomu v Liticích získal úzkorozchodný vozík a společně s kamarádem ho převezl do České Třebové. Dědeček mi vyprávěl, že vozík sloužil k přepravě svářečky a používali ho kolejkáři, kteří se v lomu starali o kolejový svršek. Zajímavostí tohoto vozíku jsou "uši" do kterých se zaklesl řetěz svážnicové dráhy a tímto způsobem byl vozík vytažen po svážnici nahoru.

V panelárně je již jen jedna lokomotiva BN30R a sice 40158/1961. Její starší sestra našla nový domov ve skanzenu Solvayovy lomy.

Tehdy to ještě nikdo nevěděl, ale dnes lze říct, že v roce 2008 proběhla poslední nakládka betonových výrobků na železnici. Žádnou další jsem nezaregistroval...
2007-2020 Úzkorozchodky
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím jejich autorů a jejich šíření a použití je možné jen se souhlasem autora.

Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, Function Icon Set, LIGHTBOX, SLIMBOX