Úzkorozchodky

Litická panelárna


A dění okolo ní


200x


Od mala jsem byl "praštěnej kolejnicí". Začal jsem na normálním rozchodu, protože ten byl přeci jen dostupnější. Vždy se mi nejvíc líbily malé posunovací lokomotivy, takže jsem přirozeně skončil na úzkém rozchodu.

Žiji v Záchlumí. V Liticích nad Orlicí mám babičku a strávil jsem tam podstatnou část dětství. No a tak jsem od mala sledoval malou žlutou lokomotivu, která se s výrazným blafáním pohybovala po litické panelárně. Ten stroj jsem si zamiloval.

Zhruba okolo roku 2001 jsem začal fotit na fotoaparát Praktica. V té době mi bylo asi deset let a jelikož jsem si nedělal poznámky s daty fotografií, nevím kdy byly níže uvedené fotky pořízeny, nicméně muselo to být v období let 2001 - 2004.

Litická panelárna se nachází naproti vlakovému nádraží. Jelikož probíhala přeprava betonových prefabrikátů jak po silnici, tak po železnici, bylo nutné panely dopravit na nádraží. Mezi nádražím a panelárnou se však nachází silnice a také řeka. V momentě, kdy úzkokolejka opustila bránu závodu, přešla přes jeden mostek silnici a přes další most řeku. Za mostem pokračovala po betonové nakládací rampě, levým obloukem se stočila o devadesát stupňů, aby pokračovala souběžně s normálněrozchodnou nakládkovou kolejí. Na tomto překladišti byly portálové jeřáby, které překládaly výrobky na normálněrozchodné vozy. Na místě, kde úzkokolejka přecházela z panelárny na mostek přes silnici se nacházela jediná místní výhybka. Ta dělila úzkokolejku směrem od nádraží na dva směry. Jedna kolej šla rovně a byla situovaná kolmo k drahám portálových jeřábů. Druhá kolej odbočila směrem doleva a stočila se o devadesát stupňů vzhledem k přímé koleji.

Na litické úzkokolejce byly provozovány dvě lokomotivy BN30R výrobních čísel 40035/1960 a 40158/1961. Tyto lokomotivy byly provozovány s plošinovými vozíky, které měly točnici přes kterou byl položen pražec. Betonový výrobek byl naložen přes oba vozíky a byl dopraven na požadované místo.
2007-2020 Úzkorozchodky
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím jejich autorů a jejich šíření a použití je možné jen se souhlasem autora.

Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, Function Icon Set, LIGHTBOX, SLIMBOX