Úzkorozchodky

Litická panelárna


A dění okolo ní


2014


Na litické úzkokolejce se objevil nový vozík, na který se betonové výrobky ukládají šikmo na výšku (podobně jako u přepravy skleněných tabulí)

Bohužel na konci roku došlo k zásadnímu nevratnému kroku. Lom přešel pod užívání nové firmy, s čímž souvisel nárust nakládky kameniva. Budoucí doprava měla probíhat jak jinak než po silnici, s tím však souvisel logistický problém. Některá vozidla s návěsy nemohla projet pod mostkem po kterém vedla úzkokolejka a bohužel vše vyústilo v demolici celé části drážky, která se nacházela mimo areál panelárny.

Demolice započala v říjnu a jako první byl odstraněn právě mostek přes silnici. Jelikož se jediná místní výhybka nacházela z části na mostě tak byla nemilosrdně upálena autogenem. Následně byly zlikvidovány portálové jeřáby na překladišti u nádraží, rozebrána rampa s úzkokolejkou, zlikvidovány pilíře jeřábové dráhy a snesen most před Divokou Orlici. Ke konci listopadu se na místě nacházela jen hromada suti.

Tímto počinem bohužel skončila možnost dopravy betonových výrobků po železnici. BN30R, která byla vetšinou odstavená na překladišti u nádraží a byla tedy snadno fotitelná je nyní zavřená v areálu závodu. Vzhledem k likvidaci výhybky a mostku již není možné dostat se na odbočnou kolej. Provozní tedy zůstala jen přímá kolej napříč pod portálovými jeřáby.
2007-2020 Úzkorozchodky
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím jejich autorů a jejich šíření a použití je možné jen se souhlasem autora.

Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, Function Icon Set, LIGHTBOX, SLIMBOX