Úzkorozchodky

ODKAZY


Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky

Spolek věnující se provozu drážky o rozchodu 600 mm v trase bývalé řepařské dráhy v Kolíně.
Muzeum Průmyslových Železnic

Muzeum nacházející se v areálu bývaleho dolu Jindřich nedaleko obce Zastávka. Spolek provozuje drážku o rozchodu 600 mm, která vznikla přerozchodováním normálněrozchodné vlečky vedoucí do areálu dolu.
Skanzen Solvayovy lomy

Skanzen nacházející se poblíž obce Loděnice leží v areálu bývalých vápencových lomů. Je zde v provozu drážka o rozchodu 600 mm.
Průmyslové muzeum Mladějov

Muzeum nacházející se v areálu bývalé šamotárny v Mladějově na Moravě. Muzeum provozuje muzejní vlaky na původní drážce vedoucí z areálu muzea na Hřebeč. Nacházejí se zde dvě unikátní parní lokomotivy Krauss-Linz.
Čiernohronská železnice (SK)

Čiernohronská železnice je zbytkem rozsáhlé lesní železnice Hronec. Drážka má rozchod 760 mm a jsou na ní provozovány muzejní vlaky.
Rajnochovická lesní železnice

Spolek věnující se obnově bývalé lesní železnice Rajnochovice s rozchodem 600 mm.
Spolek Frýdlanské okresní dráhy

Spolek věnující se obnově bývalé železnice Frýdlant v Čechách – Heřmanice s rozchodem 750 mm.
NovoPacká železnice

Spolek budující úzkorozchodnou železnici o rozchodu 600 mm v areálu lokomotivního depa Turnov.
Zahradná železnica Bobovec (SK)

Zahradní železnice o rozchodu 600 mm.
Důlní železnice Kořenov

Zahradní železnice o rozchodu 450 mm věnovaná provozu a renovaci důlních vozidel.
Sbírka lepenkových jízdenek

Velmi obsáhlá sbírka lepenkových jízdenek.
Okřídlené kolo

Stránky věnované modelové, skutečné a virtuální železnici.
2007-2018 Úzkorozchodky
Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, Function Icon Set, LIGHTBOX, SLIMBOX
„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde