Úzkorozchodky

B50


Foto Výrobní údaje Výrobce Umístění Poslední
známý provoz
R #
1724/1937 ČKD Depozitář NTM Chomutov SONP Kladno, huť Koněv 800 001
1999/1940 ČKD, závod Slaný Výtopna Zlíchov SONP Kladno, huť Koněv 800 002
2007 - 2022 Úzkorozchodky
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich šíření a použití je možné jen s jejich souhlasem.
Thanks: www.icondrawer.com, Multiflex32, Tango Icon Library, Function Icon Set, LIGHTBOX, SLIMBOX, Magnific-Popup